Předplatné časopisu
lidé&HORY

Pomocí tohoto systému si můžete zajistit odběr časopisu lidé&HORY, které zajišťuje společnost Lidé&Hory, s.r.o. Po vstupu do systému přes tlačítko Založení nového objednatele vyplňte informaci o objednateli a fakturační údaje. Poté můžete vytvořit novou objednávku předplatného, kde vyplníte údaje o předplatiteli. Po závazném objednání Vám systém automaticky vypočítá cenu předplatného a na Vaši emailovou adresu Vám pošle zálohovou fakturu s platebními údaji (číslo účtu, variabilní a specifický symbol). Po provedení úhrady Vám systém automaticky odešle daňový doklad a adresa předplatitele bude zařazena do rozesílky a stane se odběratelem zvoleného časopisu.
Od 5.10.2023 již není možné si přes tento systém objednat předplatné časopisu Turista.


×

×

Vyplňte buď číslo objednatele, objednávky nebo emailovou adresu kterou jste zadali do systému